BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 49/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2006r.
 
w sprawie:
odmowy zbycia na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Owińskach nieruchomości, położonej w Owińskch, gmina Czerwonak, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Owińska, arkusz mapy 5, działka nr 228/1 o pow. 0,1712 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 132 688
Uchwała Nr 50/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2006r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i uruchomienie defibrylatora dla potrzeb Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" sp. z o. o.
Uchwała Nr 51/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2006r.
 
w sprawie:
zmiany Uchwały Nr 1936/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 14.11.2006 r. w sprawie przyznania stypendiów studentom zakwalifikowanym do programu stypendialnego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiecie Poznańskim


*Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

drukuj ()

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-28 11:40
Uchwała Nr 52/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę prasy codziennej i publikacji dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu na rok 2007.
Uchwała Nr 53/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2006r.

w sprawie:
pokrycia kosztów organizacji stażu niemieckich urzędników w Starostwie Powiatowym w Poznaniu
Uchwała Nr 54A/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2006r.

w sprawie:
udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych na dostawę tonerów, atramentów oraz taśm dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Uchwała Nr 55/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2006r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji pomieszczeń basenu rehabilitacyjnego na salę rehabilitacyjno-­terapeutyczną w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, 62-070 Dopiewo. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
Uchwała Nr 57/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2006r.

w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z dziedziny kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i turystyki.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-04 10:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-14 11:23

Uchwała Nr 58/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2006r.
 
w sprawie:
zmiany Uchwały Nr 34/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 11.12.2006 r. w sprawie: przyznania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych zakwalifikowanych do programu stypendialnego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiecie Poznańskim


*Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

drukuj ()

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-05-28 11:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-14 11:55

Uchwala Nr 59/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2006r.

w sprawie:
opracowania przez firmę Progress Consulting Sp. z o.o., dokumentacji w celu ubiegania się przez Powiat Poznański o środki finansowe z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację przedsięwzięcia pn. ?Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim?
Uchwała Nr 60/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2006r.
 
w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Ewą Owsianowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska", z siedzibą 61-292 Poznań, os. Czecha 122/32, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przełożenie wełny mineralnej w przestrzeń pomiędzy belkami stropowymi w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach".
Uchwała Nr 61/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2006r.
 
w sprawie:
zawarcia umów z Przedsiębiorcą Ewą Słowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "SEWA" Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Ewa Słowińska, z siedzibą 61-884 Poznań, ul. Rybaki 18/9, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań" Termomodernizacja budynków Powiatu Poznańskiego" w ramach zamówienia dodatkowego i uzupełniającego do umowy WA 3432/33/05 z dnia 23 września 2005 r.
Uchwała Nr 62/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2006r.
 
w sprawie:
zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Ewą Słowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "SEWA" Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Ewa Słowińska, z siedzibą w 61-884 Poznaniu, ul. Rybaki 18/9, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Remont stropów nad parterem w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku, ul. Poznańska 2".
Uchwała Nr 63/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2006r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Ireneuszem Magott prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "Zakład Instalacji Sanitarnej i Izolacji Termicznych Ireneusz Magott?, z siedzibą 60-325 Poznań, ul. Trybunalska 22, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Klimatyzacja pomieszczeń biurowych" budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.
 

Banery