BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 57/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2006r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z dziedziny kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i turystyki.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1.Zarząd Powiatu Poznańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji  zadań z dziedziny kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2007.

2. Wzór komunikatu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - p. Jan Grabkowski

Wicestarosta - p. Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - p. Ewa Dalc

Członek Zarządu - p. Janusz Napierała

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Poznańskiego zobowiązany jest do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i turystyki.

W dniu 15 grudnia 2006 roku Rada Powiatu Poznańskiego podjęła uchwałę nr II/20/III/2006 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2007.

Aby spełnić wymogi ustawy podjęcie uchwały uważam za celowe.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-04 10:13
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-19 13:33

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10229
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-19 13:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56