BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 53/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2006r.

 

w sprawie: pokrycia kosztów organizacji stażu niemieckich urzędników w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na pokrycie kosztów organizacji stażu niemieckich urzędników w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w §1 pochodzić będą z działu 750, rozdziału 75095 - pozostała działalność i zostały zarezerwowane na ten cel w projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2007 rok.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału ds. Tworzenia i Realizacji Projektów.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Poznański - p. Jan Grabkowski

Wicestarosta Poznański - p. Tomasz Łubiński

Członek Zarządu: - p. Ewa Dalc

Członek Zarządu: - p. Janusz Napierała

 

Uzasadnienie:

Wizyta niemieckich urzędników w Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbywa się w ramach kolejnej edycji programu Leonardo da Vinci. Podczas I edycji, w 2005 roku, pracownicy Starostwa Powiatowego odbywali staże w urzędzie hanowerskim, gdzie zapoznawali się z zadaniami z różnych wydziałów i podnosili swoje umiejętności językowe.

Na początku stycznia 2007 roku, Powiat Poznański będzie gościł dwóch stażystów z Regionu Hanower. Beneficjenci programu odbywać będą 4-tygodniowe staże w Starostwie Powiatowym, podczas których zapoznają się z pracą Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydziału ds. Tworzenia i Realizacji Projektów oraz z pracą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Realizowany projekt jest odzwierciedleniem szerokiej współpracy, jaką Powiat Poznański prowadzi od 2000 roku z partnerskim samorządem Regionu Hanower.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

Wicestarosta Poznański

 

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-04 10:43
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-19 13:30

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10211
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-19 13:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44