BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 49/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2006r.

 

w sprawie: odmowy zbycia na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Owińskach nieruchomości, położonej w Owińskch, gmina Czerwonak, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Owińska, arkusz mapy 5, działka nr 228/1 o pow. 0,1712 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 132 688

 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62 poz. 558, Dz. . z 2002r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2002r. Nr 214 poz. 1806) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Opiniuje negatywnie ofertę Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Owińskach dotyczącą nabycia nieruchomości położonej w Owińskach, gmina Czerwonak, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Owińska, arkusz mapy 5, działka nr 228/1 o pow. 0,1712 ha, zapisanej w KW Nr 132 688 jako własność Powiatu Poznańskiego.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Nieruchomości.

 

Starosta Poznański - Jan Grabkowski

Wicestarosta Poznański - Tomasz Łubiński

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Janusz Napierała

 

Uzasadnienie:

Nieruchomość położona w Owińskach, gmina Czerwonak, oznaczona jako działka nr 228/1, stanowiąca własność Powiatu Poznańskiego, decyzją Wójta Gminy Czerwonak z dnia 12 listopada 2002 r. Nr WG. 7430.27/02 została geodezyjnie wydzielona z kompleksu Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Na części przedmiotowej działki posadowiony jest budynek gospodarczy. Ponadto działka nr 228/1 obejmuje drogę dojazdową do zaplecza Ośrodka przylegającą do budynku kościoła.

Z uwagi na złożenie przez Dyrektora Ośrodka wniosku o wygaśnięcie prawa trwałego zarządu do przedmiotowej nieruchomości, Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwałą Nr 536/2004 z dnia 24 maja 2004 r. wyraził zgodę na wygaśnięcie prawo trwałego zarządu Ośrodkowi Szkolno- Wychowawczemu Dla Dzieci Niewidomych w odniesieniu do działki nr 228/1. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela złożył Zarządowi Powiatu Poznańskiemu w dniu 14 maja 2003r. ofertę, uzupełnioną pismem z dnia 22 maja 2006 r. dotyczącą nabycia przedmiotowej nieruchomości. W uzasadnieniu oferty podano, że budynek gospodarczy zlokalizowany na ww. działce zostałby przeznaczony na działalność religijno-kulturalną i edukacyjną. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa działka położona jest w kompleksie. budynków Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz stanowi częściowo drogę dojazdową do Ośrodka, negatywne zaopiniowanie przedmiotowej oferty należy uznać za uzasadnione.

 

Członek Zarządu

Janusz Napierała

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-08 11:27
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-12 13:17

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10227
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-19 13:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56