BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 55/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2006r.

 

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji pomieszczeń basenu rehabilitacyjnego na salę rehabilitacyjno-­terapeutyczną w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, 62-070 Dopiewo. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  3. Powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji pomieszczeń basenu rehabilitacyjnego na salę rehabilitacyjno-terapeutyczną w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, 62-070 Dopiewo.

 

§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak;

2) Anna Matuszak;

3) Maria Pawlicka;

4) Adam Habryło;

5) Lidia Domachowska.


§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Janusz Napierała

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-09 09:15
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-19 13:32

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10682
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-19 13:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-20 11:12