BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 63/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2006r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Ireneuszem Magott prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "Zakład Instalacji Sanitarnej i Izolacji Termicznych Ireneusz Magott”, z siedzibą 60-325 Poznań, ul. Trybunalska 22, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Klimatyzacja pomieszczeń biurowych" budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.
 

 

Na podstawie art. 32ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wielko Nr 59, poz. 1254), Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Ireneuszem Magott prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "Zakład Instalacji Sanitarnej i Izolacji Termicznych Ireneusz Magott”, z siedzibą w 60-325 Poznaniu, ul. Trybunalska 22, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Klimatyzacja pomieszczeń biurowych" budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.

2. Przedsiębiorca z tytułu wykonania prac, o których mowa w § 1 ust 1 Uchwały otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 5.398,29 zł brutto (słownie złotych: pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 29/1 00).

3. Umowa zostanie zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu:

- Ewa Dalc

- Janusz Napierała

Uzasadnienie:
Obecnie trwa realizacja zadania pod nazwą "Klimatyzacja pomieszczeń biurowych budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu". Prace te wymagają nadzoru inwestorskiego.
Ofertę na powyższy zakres prac złożył przedsiębiorca Ireneusz Magott, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Instalacji Sanitarnej i Izolacji Termicznej" z siedzibą w Poznaniu przy ul. Trybunalskiej 22 .
Wartość nadzoru wyniesie 5.398,29 zł brutto (słownie złotych: pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 29/1 00) co stanowi 1 % wartość nadzorowanych robót. Termin pełnienia nadzoru: czas realizacji inwestycji. Umowa na w/w nadzór zostanie zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-02-08 14:47
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-19 13:42

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10228
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-19 13:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56