BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 58/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2006r.
 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 34/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 11.12.2006 r. w sprawie: przyznania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych zakwalifikowanych do programu stypendialnego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiecie Poznańskim.

 

Na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.08.2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2051 ze zmianami) oraz § 2 pkt 2 Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2006/2007 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/3791II12006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie: przyznawania i przekazywania przez Powiat Poznański stypendiów socjalnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Poznański, Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

 

§ 1. W załączniku nr 1 Lista uczniów, którym Zarząd Powiatu Poznańskiego przyznał stypendium w roku szkolnym 2006/2007, do Uchwały Nr 34/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 11.12.2006 r. zmienia się pozycję 206, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Janusz Napierała

 

Uzasadnienie:

Każdy uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, musi spełniać m.in. kryterium związane ze stałym zameldowaniem, tzn. posiadać stałe zameldowanie na obszarach wiejskich, w miastach do 5 tys. mieszkańców lub w miastach od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą. Uczennica Izabela S. z Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie posiada stałe zameldowanie w Sępólnie Krajeńskim (miejscowość licząca ponad 9 tys. mieszkańców), w którym jest szkoła ponadgimnazjalna, publiczna kończąca się maturą. W związku z powyższym wnioskuję o wykreślenie uczennicy Izabeli S., a w jej miejsce przyznać stypendium kolejnej osobie z listy rezerwowej - uczennicy Małgorzacie B. z Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-05-28 11:10
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-19 13:40

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10221
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-19 13:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 13:36