BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 51/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2006r.

 

sprawie: zmiany Uchwały Nr 1936/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 14.11.2006 r. w sprawie przyznania stypendiów studentom zakwalifikowanym do programu stypendialnego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiecie Poznańskim

 

Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.08.2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2051 ze zmianami) oraz § 2 pkt 2 Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku akademickim 2006/2007 stypendiów dla studentów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/380/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie: przyznawania i przekazywania przez Powiat Poznański stypendiów socjalnych dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Poznańskiego, Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

 

§ 1. W załączniku nr 1 Lista studentów z terenu Powiatu Poznańskiego, którym Zarząd Powiatu Poznańskiego przyznał stypendium w roku akademickim 2006/2007, do Uchwały Nr 1936/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 14.11.2006 r. zmienia się pozycję 23, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.    


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta  - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Janusz Napierała

 

Uzasadnienie:

W związku z tym, że podczas podpisywania umów przekazywania stypendium studentom w roku akademickim 2006/2007 okazało się, że studentka Klaudia O. nie spełnia regulaminowych kryteriów (powtarza semestr na uczelni) i nie przedstawiła tej informacji komisji stypendialnej rozpatrującej wnioski, wnioskuję o wykreślenie w/w studentki a w jej miejsce przyznać stypendium kolejnej osobie z listy rezerwowej –studentowi Sebastianowi K.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-05-28 11:39
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-12 13:20

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10224
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-19 13:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56