BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 44/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2006r.

 

w sprawie: wydatkowania kwoty do 1.050 zł na organizację spotkania świątecznego strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu poznańskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik Nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Przeznacza się kwotę do 1.050 zł brutto (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych) na organizację spotkania świątecznego strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu poznańskiego poprzez zakup napojów i posiłku. Spotkanie odbędzie się dnia 22 grudnia 2006 roku w Kórniku.

§ 2. Wydatkowanie środków nastąpi z działu 754 Bezpieczeństwo Publiczne/Ochotnicze Straże Pożarne (rozdział 75412) budżetu powiatu na 2006 r.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Janusz Napierała

 

Uzasadnienie:

Spotkanie świąteczne strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu poznańskiego organizowane jest we współpracy z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Impreza ta ma na celu integrację środowiska strażaków ochotników działających na terenie powiatu poznańskiego.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-05 09:09
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-12 13:00

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13785
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-12 13:00
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 14:20