BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 UCHWAŁA Nr 43/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2006r.

 

w sprawie: przeznacza się środki finansowe na promocję powiatu poznańskiego w szczególności poprzez umieszczenie reklamy, logo podczas 49 Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera Wielkopolski oraz Wielkiego Balu Sportowca 2007.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U.01 nr 142 poz.1592) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1.Przeznacza się środki finansowe w kwocie 4.500 zł brutto (słownie: czterytysiącepięćsetzłotych) na promocję powiatu poznańskiego w szczególności poprzez umieszczenie reklamy, logo podczas 49 Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera Wielkopolski oraz Wielkiego Balu Sportowca 2007.

2. 49 Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Wielkopolski, realizowany będzie od dnia 11 grudnia 2006 roku do 19 stycznia 2007.

3. Wielki Bal Sportowca 2007, odbędzie się w dniu 2 lutego 2007 roku.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 750, rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego. Środki finansowe w kwocie 4.500 zł brutto zostaną wydatkowane w roku 2007.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Starosta - p. Jan Grabkowski

Wicestarosta - p. Tomasz Łubiński

Członek Zarządu:

- p. Ewa Dalc

- p. Janusz Napierała

 

Uzasadnienie:

Tradycyjnie w grudniu, po raz 49 odbędzie się plebiscyt, podczas którego zostanie wyłoniony najlepszy sportowiec oraz trener z Wielkopolski. Czytelnicy „Głosu Wielkopolskiego”, w tym mieszkańcy powiatu poznańskiego będą mogli głosować i wybierać swoich faworytów do najlepszej dziesiątki wielkopolskich sportowców. Ponadto kibice wskażą, kto był najlepszym trenerem w 2006 roku.

Podczas trwania Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera Wielkopolski oraz Wielkiego Balu, który odbędzie się 2 lutego 2007 roku powiat poznański będzie promowany za pośrednictwem Wielkopolskiego Domu Mediowego Sp. z o. o reprezentującego Oficynę Wydawniczą Wielkopolski Sp. z o. o - wydawcę dziennika „Głos Wielkopolski”. W ramach pakietu reklamowego Wielkopolski Dom Mediowy zobowiązuje się do:

1. umieszczenia reklamy stojącej (ewentualnie transparentu) powiatu poznańskiego podczas Wielkiego Balu Sportowca w dniu 2 lutego 2007r. w Hotelu Novotel Centrum,

2. umieszczenia logo powiatu poznańskiego na zaproszeniach na Wielki Bal Sportowca,

3. umieszczenia logo powiatu poznańskiego na ścianie reklamowej przy scenie w Hotelu Nowotel Centrum,

4. zamieszczenie nazwy powiatu poznańskiego w artykułach ukazujących się na łamach „Głosu Wielkopolskiego”: zapowiadającym i relacjonującym imprezę,

5. umieszczenie logo powiatu poznańskiego na plakatach w środkach komunikacji miejskiej na terenie Poznania na tydzień przed Wielkim Balem Sportowca do 2 lutego 2007 roku

W dniu inauguracji plebiscytu swoich kandydatów przedstawią na łamach wszystkie liczące się redakcje sportowe w naszym regionie. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone 2 lutego 2007 roku w Hotelu Novotel Centrum na Wielkim Balu Sportowca. Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-05 09:39
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-12 12:51

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 14360
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-12 13:00
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-20 11:12