BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr  37/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2006r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków na promocję oferty inwestycyjnej powiatu poznańskiego poprzez udział i współorganizację stoiska promocyjnego na Środkowoeuropejskich Targach Nieruchomości i Inwestycji CEPIF w Warszawie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust.1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U.01 nr 142 poz.1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 6.100 zł brutto (słownie: sześćtysięcystozłotych) na promocję powiatu poznańskiego poprzez udział i organizację wspólnego stoiska z miastem  Poznań na Środkowoeuropejskich Targach Nieruchomości i Inwestycji CEPIF w Warszawie, w dniach 4-5 czerwca 2007 r.

2. Współorganizacja imprezy wystawienniczej obejmuje wspólną promocję inwestycji powiatu poznańskiego oraz miasta Poznań.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w §1 pochodzą z budżetu powiatu, dział 750, rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Starosta - p. Jan Grabkowski

Wicestarosta - p. Tomasz Łubiński

Członkowie Zarządu:

- p. Ewa Dalc

- p. Janusz Napierała

 

Uzasadnienie:

W czerwcu 2007 roku powiat poznański wraz z miastem Poznaniem i Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentują się podczas CEPIF w Warszawie. Środkowoeuropejskie Targi Nieruchomości i Inwestycji CEPIF w Warszawie, to jedno z bardziej prestiżowych spotkań z potencjalnymi inwestorami z Polski i zagranicy. Są również okazją do poznania najnowszych wydarzeń, decyzji oraz prognoz i trendów dotyczących rozwijających się regionów świata. Wspólne stoisko aglomeracji poznańskiej to dobry sposób na zaprezentowanie oferty inwestycyjnej powiatu, wykorzystując zaplecze gospodarcze miasta Poznania. Wobec powyższego podjęcie w/w uchwały uważam za celowe.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-05 09:54
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-11 14:38

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13731
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-12 13:00
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44