BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 32/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 11 grudnia 2006r.

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wielkoformatowego, kolorowego, cyfrowego urządzenia do kopiowania, drukowania i skanowania oraz drukarek do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (z możliwością składania ofert częściowych - maksymalnie 2 części).

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik m 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633).Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się wybór:

-firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Medicom z Poznania, na wykonanie części II w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (dostawa drukarek), która zaoferowała realizację zadania za cenę brutto: 5.624,20 zł.

- firmy: Oce - Poland Ltd. Sp. z o.o. z Warszawy, na wykonanie części I w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (dostawa wielkoformatowego, kolorowego, cyfrowego urządzenia do kopiowania, drukowania i skanowania), która zaoferowała realizację zadania za cenę brutto: 122.000,00 zł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Janusz Napierała

 

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wielkoformatowego, kolorowego, cyfrowego urządzenia do kopiowania, drukowania i skanowania oraz drukarek do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (z możliwością składania ofert częściowych ­maksymalnie 2 części) złożono:
- 3 oferty na wykonanie części II zamówienia (dostawa drukarek),
- 1 ofertę na wykonanie części I zamówienia (dostawa wielko formatowego, kolorowego, cyfrowego urządzenia do kopiowania, drukowania i skanowania). W ogólnej punktacji na podstawie kryteriów wyboru (100% cena) wybrano:
-ofertę nr 3 (firma: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Medicom z Poznania) na wykonanie części II zamówienia, która jest najkorzystniejsza cenowo oraz spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- ofertę nr 4 (Oce - Poland Ltd. Sp. z o. o. z Warszawy) na wykonanie części I zamówienia, która jest korzystna cenowo oraz spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 


Nr oferty

Firma - nazwa lub nazwisko wykonawcy

Cena brutto złożonej oferty

1.

 

Ewam System

Technologie Informatyczne

ul. Św. Wojciech 27/1

61-749 Poznań

Część II - 5.711,80 zł

2.

 

Hardsoft Telekom

ul. Namysłowska 17/19
60-431 Poznań

Część II - 5.856,00 zł

 

3.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne

Mediom
ul. Lęborska 31A
60-431 Poznań

Część II - 5.624,20 zł

 

4.

 

Oce-Poland Ltd. Sp. z 0.0.u

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7

02-366 Warszawa

Część I- 122.000,00 zł

 

 

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-08 09:41
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-11 14:02

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13722
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-12 13:00
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40