BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 31/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 11 listopada 2006r.

w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie gadżetów promocyjnych z logo i herbem Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

§ 1. Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie gadżetów promocyjnych z logo i herbem Powiatu Poznańskiego na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), ponieważ nie wpłynęła co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Janusz Napierała

 

Uzasadnienie:

W zakresie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie gadżetów promocyjnych z logo i herbem Powiatu Poznańskiego złożono 2 oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty  brutto część I

Cena oferty  brutto część II

Cena oferty  brutto część III

1.

 

El Magico Sp. z o.o.

ul. Podbiałowa 11

61-680 Poznań

-

-

40.247,14zł

2.

 

P.H.U.R. "RIMEX"

Ryszard Łuczkowski

ul. Pana Twardowskiego 22
60-193 Poznań

19.764,00zł

15.524,50zł

-

 

Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust l pkt 2 cytowanej ustawy, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji. Wykonawca zaoferował:

 

- kubki porcelanowe w kolorze żółtym natomiast zamawiający wymagał by kubki były w kolorze czerwonym,

- smycze niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia - zamawiający wymagał smyczy granatowych o szerokości 15mm,

- torbę bawełnianą nie zgodną z opisem przedmiotu zamówienia - zamawiający wymagał torby z krótkimi uchwytami, o wymiarach 380 x 420mm.

 

Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust l pkt 2 cytowanej ustawy, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji. Zamawiający wymagał załączenia do oferty wzorów gadżetów do każdej pozycji opisu przedmiotu zamówienia, natomiast wykonawca nie załączył wzorów oferowanych gadżetów.

 

Komisja przetargowa wnioskuje o unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie gadżetów promocyjnych z logo i herbem Powiatu Poznańskiego, na podstawie art. 93 ust l pkt l ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), ponieważ nie wpłynęła co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-08 09:56
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-12 12:49

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13733
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-12 13:00
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44