BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 26/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2006r.

 

w sprawie: Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla potrzeb Powiatu Poznańskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla potrzeb Powiatu Poznańskiego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.       

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Janusz Napierała

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
 i dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla potrzeb Powiatu Poznańskiego złożono 2 oferty:

 

Nr oferty

Nazwa

Cena brutto

1 

TABAL sp.j

1.588.145,00

2 

UTAL sp. z o.o

1.429.047,00

Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ została złożona niezgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta cenowa nie obejmuje pozycji "Pozostałe tablice" w ilości 3000 sztuk.

Zamawiający na realizacje zadania w okresie 12 miesięcy zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 1.538.969,00 zł brutto. Cena prawidłowo złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.

Komisja przetargowa wnioskuje o unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Przewodniczący komisji przetargowej.

Aleksandra Waszak

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-08 10:13
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-11 12:54

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13778
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-12 13:00
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 08:53