BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA NR 35/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2006r.

 

w sprawie: aktualizacji informacji na płycie multimedialnej promującej powiat poznański

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust.1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U.O1 nr 142 poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 5 500,00zł brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) na aktualizację informacji na płycie multimedialnej promującej powiat poznański.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § l pochodzą z budżetu powiatu – dział 750, rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

Członek Zarządu - Janusz Napierała

 

Uzasadnienie:

W 2005 roku powiat poznański sfinansował przygotowanie i wydanie płyty multime­dialnej. Jest ona jednym z podstawowych narzędzi promocyjnych. Jako nowoczesny nośnik informacji cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród inwestorów jak i turystów. W ramach wznowienia płyty planowane jest przygotowanie zaktualizowanej okładki, spotu intro, zmiany informacji w poszczególnych rozdziałach w językach polskim, angielskim i niemieckim, a także wprowadzenie kilku zmian technicznych, takich jak dodanie opcji: włącz/wyłącz przy wstępie Starosty, możliwości wydruku czy też dodanie bezpośredniego łącza na stronę internetową powiatu. Nowe wydanie płyty multimedialnej zostanie wykorzystane w celu dalszej promocji powiatu poznańskiego, m.in. podczas targów oraz innych imprez. Wobec powyższego podjęcie uchwały uważam za celowe.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-08 10:27
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-11 14:22

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13732
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-12 13:00
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44