BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

 UCHWAŁA Nr 36/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2006r.

 

w sprawie: promocji powiatu poznańskiego poprzez uczestnictwo w charakterze Partnera w programie "INVEST IN WIELKOPOLSKA" 2007.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. O1 nr 142 poz. 1592) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 4500 zł brutto (słownie: czterytysiącepięćset złotych) na pokrycie kosztów przystąpienia powiatu poznańskiego do programu "INVEST IN WIELKOPOLSKA" 2007.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w §1 pochodzą z budżetu powiatu ­dział 750 rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - p. Jan Grabkowski

Wicestarosta - p. Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - p. Ewa Dalc

Członek Zarządu - p. Janusz Napierała

 

Uzasadnienie:

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu przygotowała ofertę promocyjną dla samorządów pod nazwą "INVEST IN WIELKOPOLSKA" 2007.

Jej celem jest promocja inwestycji regionalnych na najważniejszych imprezach targowych w Europie - Międzynarodowych Targach Nieruchomości o Przeznaczeniu Gospodarczym Expo Real w Monachium, Międzynarodowych Targach Nieruchomości w Cannes, na Środkowoeuropejskich Targach Nieruchomości i Inwestycji CEPIF w Warszawie oraz na Międzynarodowych Targach Nieruchomości Barcelona Meeting Point. W ramach proponowanych działań przewidziana jest prezentacja powiatu poznańskiego w katalogu ofert inwestycyjnych, na stronie internetowej ­www.wielkopolska-region.pl. oraz na stronie odwiedzanej przez zagranicznych przedsiębiorców - www.contactwielkopolska.pl. Oferta inwestycyjna powiatu poznańskiego zaistnieje również na imprezach branżowych, konferencjach, seminariach i spotkaniach z partnerami zagranicznymi.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski prowadzi działalność w zakresie Centrum Obsługi Inwestora, udzielając zainteresowanym przedsiębiorcom odpowiedzi na pytania dotyczące warunków inwestowania. Udział powiatu poznańskiego w projekcie "INVEST IN WIELKOPOLSKA" 2007 jest działaniem potrzebnym dla zwiększenia ilości kontaktów gospodarczych, a tym samym stworzenia możliwości lokalnego rozwoju. W związku z powyższym, podjęcie w Iw uchwały uważam za celowe.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-08 10:34
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-11 14:35

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13759
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-12 13:00
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56