BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 23/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2006r.

 

w sprawie: 1.Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na opracowanie "Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Poznańskiego na lata 2007-2013". 2.Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. l Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. Przeprowadzić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na opracowanie "Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Poznańskiego na lata 2007-2013".

 

§ 2.  Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:
1) Aleksandra Waszak;
2) Anna Matuszak;
3) Adam Habryło;
4) Bartosz Zawieja;
5) Katarzyna Kilian.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Janusz Napierała

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-08 12:30
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-11 12:05

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13761
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-12 13:00
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56