BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 42/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2006r.

 

w sprawie: uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr 771/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Powiatu Ewie Dalc.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Janusz Napierała

 

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu uchwala regulamin organizacyjny jednostek organizacyjnych powiatu. Niniejsza uchwała uchyla obowiązujący dotychczas regulamin organizacyjny placówki, który został uchwalony w 2001 r. W związku z wejściem w życie nowej ustawy o pomocy społecznej oraz wobec faktu utworzenia w placówce mieszkań chronionych, będących formą wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków konieczna jest zmiana regulaminu organizacyjnego. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Członek Zarządu

Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-10 08:40
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-12 12:48

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13746
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-12 13:00
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35