BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 34/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2006r.

 

w sprawie: przyznania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych zakwalifikowanych do programu stypendialnego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiecie Poznańskim.

 

 

Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.08.2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2051 ze zmianami) oraz § 2 pkt 2 Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2006/2007 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/379/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie: przyznawania i przekazywania przez Powiat Poznański stypendiów socjalnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Poznański, Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

 

§ 1. Przyznaje się stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Poznański, zakwalifikowanym do programu stypendialnego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, według załączonej listy stanowiącej załącznik nr 1 do przedmiotowej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Poznański - Jan Grabkowski

Wicestarosta Poznański - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu:

- Ewa Dalc

- Janusz Napierała

                                                                                         

Uzasadnienie:
Zgodnie z regulaminem przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2006/2007 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/379/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie: przyznawania i przekazywania przez Powiat Poznański stypendiów socjalnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Poznański, Zarząd Powiatu Poznańskiego przyznaje stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych Zatwierdzona lista stypendystów stanowi podstawę przyznania i przekazania stypendium zakwalifikowanym uczniom.

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-12 09:00
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-11 14:14

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 14359
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-12 13:00
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-20 11:12