BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 29/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 11 listopada 2006r.


w sprawie: 1. Uchylenia Uchwały Nr 1/2006 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 28.11.06 r. w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych na dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Poznańskiego. 2. Udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych na dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Poznańskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz §21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. Uchylić Uchwałę Nr 1/2006 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 28.11.06 r. w sprawie. udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych na dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Poznańskiego

 

§ 2 .Udzielić zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych przedsiębiorstwu UTAL sp. z o.o. z siedzibą Poznań - Gruszczyn, za kwotę 264.297,75 zł brutto na dostawę tablic rejestracyjnych.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Komunikacji i Transportu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Janusz Napierała

 

Uzasadnienie:
1. Uchwała Nr 1/2006 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 28.11.06 r. dotyczyła rozszerzenia zamówienia na dostawę tablic rejestracyjnych do kwoty 163.890,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 31.12.06 r. Z powodu unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Powiatu Poznańskiego, stało się koniecznym zwiększenie kwoty dostaw i wydłużenie terminu realizacji dostaw jak niżej w celu zapewnienia ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu do momentu wyłonienia w przetargu dostawcy tablic rejestracyjnych na rok 2007 .
2. Pierwotne zamówienie zostało udzielone dnia 28.12.2005 r. w trybie przetargu nieograniczonego na łączna kwotę 1.322.333,60 zł brutto. Wartość zamówień uzupełniających wynosi 264.297,75 zł brutto, nie przekracza 20% wartości zamówienia podstawowego. Dostawy uzupełniające zostaną zrealizowane w terminie do dnia 15.02.2007 r.

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-18 08:40
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-11 13:09

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13724
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-12 13:00
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40