BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 40/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 11 grudnia 2006r.
 

w sprawie: zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Ewą Słowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "SEWA" Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Ewa Słowińska, z siedzibą 61-884 Poznań, ul. Rybaki 18/9, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Roboty zewnętrzne przy budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18".

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 59, poz. 1254) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Ewą Słowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "SEWA" Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Ewa Słowińska, z siedzibą 61-884 Poznań, ul. Rybaki 18/9, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Roboty zewnętrzne przy budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18".

2. Przedsiębiorca z tytułu wykonania robót, o których mowa w § 1 ust. 1 Uchwały otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 3.754,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery złote 00/100).

3. Umowa, o której mowa w ust. l Uchwały, zostanie zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Janusz Napierał

 

Uzasadnienie:

Obecnie trwa realizacja zadania pod nazwą "Roboty zewnętrzne przy budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18”. Prace te wymagają nadzoru inwestorskiego. Ofertę na powyższy zakres złożyła firma "SEWA" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ewa Słowińska z siedzibą w 61-884 Poznaniu przy ul. Rybaki 18/9. Firma ta wykonuje i wykonywała nadzory nad innymi inwestycjami, współpraca w całym okresie realizacji przebiegała bez zarzutu.Wartość w/w nadzoru wyniesie brutto 3.754,00 zł, co stanowi 1 % wartości nadzorowanych prac. Termin pełnienia nadzoru: czas realizacji inwestycji.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-02-08 10:16
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-11 14:40

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13727
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-12 13:00
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40