BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 46/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 grudnia 2006r.
 
w sprawie:
zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Poznańskiego na rok 2006
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-19 13:01
Uchwała Nr 47/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 grudnia 2006r.

w sprawie:
zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Krzysztofem Haniewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "Haniewicz" z siedzibą 63-000 Środa Wielkopolska ul. Niedziałkowskiego 22, na wykonanie prac modernizacyjnych pomieszczeń łazienki w budynku internatu w Mosinie ul. Topolowa 2
Uchwała Nr 48/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 12 grudnia 2006r.
 
w sprawie:
zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 1837/2006 r. z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie: 1.aneksu do umowy WA 3432/05/2006 z dnia 17 maja 2006 r. zawartej z Przedsiębiorcą "Ekokaloria" Nowak - spółka jawna z siedzibą 25-214 Kielce, ul. Hauke Boska 9, której przedmiotem jest Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego - Zespół Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2., 2.umowy o roboty dodatkowe do umowy pkt 1 w części dotyczącej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania robót dodatkowych.

Banery