BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 69/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 grudnia 2006r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy o obsługę prawną z kancelarią radcy prawnego Huberta Świątkowskiego z siedzibą w Poznaniu ul. Wysoka 12/17, w trybie art.5 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.)
Uchwała Nr 70/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 grudnia 2006r.
 
w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Banery