BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 69/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 27 grudnia 2006r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o obsługę prawną z kancelarią radcy prawnego Huberta Świątkowskiego z siedzibą w Poznaniu ul. Wysoka 12/17, w trybie art.5 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.)

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielko Nr 30, poz. 633 ze zm. ) oraz § 16 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr XLII/375/II/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego Nr XLV/412/II/2006  z dnia 17 października 2006 r. Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:


§ 1. 1.Wyrazić zgodę na zawarcie umowy o obsługę prawną z kancelarią radcy prawnego Huberta Świątkowskiego z siedzibą w Poznaniu ul. Wysoka 12/17, w trybie art.5 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.)

2. Za wykonanie zlecenia Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3.500,00 zł netto miesięcznie (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100), plus 22% V AT.

 

§ 2. Szczegółowy zakres zadań określony zostanie w treści zawartej umowy.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego.

 

Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Janusz Napierała

Uzasadnienie:

W związku z koniecznością zapewnienia bieżącej pomocy prawnej pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu, konieczne jest powierzenie części zadań z tym związanych podmiotowi zewnętrznemu. Pomoc prawna świadczona przez kancelarię dotyczyć ma zadań z zakresu:

- ochrony środowiska,

- zdrowia i opieki społecznej,

- oświaty,

- Wydziału Inwestycji i Remontów,

- spraw pracowniczych,

- innych zagadnień indywidualnie zleconych.

Obsługa prawna w szczególności obejmować będzie udzielanie porad prawnych i konsultacji, sporządzanie opinii prawnych, występowanie przed sądami i urzędami.


Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-24 08:30
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-19 09:16

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2735
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-19 09:17
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-14 12:54