BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 66/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2006r.
  

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

 
 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 8, art. 32 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze. zm.), art. 42 ust.1, art.42 ust.2 pkt.. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze. zm.), Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

 

§ 1. 1.Przeznacza się środki finansowe w kwocie do 3.900 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych) na zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, podczas oddania do użytku nowo wybudowanej części basenu w Koziegłowach.

2.Nowo wybudowana część basenu będzie oddana do użytku w styczniu 2007 roku.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w §1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 926, rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

 

Starosta – Jan Grabkowski

Członek Zarządu – Janusz Napierała
 

 

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 20 grudnia 2006 roku Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen w Czerwonaku zwróciło się o zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych. Urządzenia te będą przeznaczone dla dzieci i młodzieży, korzystających z nowo wybudowanej części basenu w Koziegłowach. Obiekt, z którego korzystać będą mieszkańcy powiatu poznańskiego, zostanie oddany do użytku w styczniu 2007 roku.

Rocznie notuje się ponad 220 tysięcy wejść na pływalnie.

Powiat wspiera i wyróżnia wszelkie inicjatywy mające na celu tworzenie nowych obiektów sportowych, które stwarzają możliwości rozwoju sportu młodzieżowego.

Powiat, idąc naprzeciw potrzebom społeczności powiatowej, pragnie zakupić urządzenia sportowo-rekreacyjne dla nowo wybudowanej części basenu w Koziegłowach.     

W związku z powyższym, podjęcie uchwały uważam za zasadne.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-24 09:08
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-19 13:43

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4123
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-19 13:48
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23