BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 64/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2006r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu
 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. Zatwierdzić wybór przedsiębiorstwa Skoda Auto Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Warszawskiej 349, które w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zaoferowało realizację zadania za cenę 92.950,00zł brutto.


§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Członek Zarządu - Janusz Napierała

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu złożono 2 oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres

Cena oferty brutto

1.

Sunny Sp. z o.o.

140.145,00zł

 

ul. Obornicka 249,60-693 Poznań

 

2.

Skoda Auto Polska S.A.

92.950,00zł

 

ul. Warszawska 349,61-060 Poznań

 

 

Komisja przetargowa wnioskuje o wybór oferty nr 2.

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Aleksandra Waszak

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-24 09:40
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-19 09:20

Banery