BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dotacje oraz udzielone ulgi i odroczenia za 2020 rok

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2021-05-24 13:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-30 12:02

Dotacje oraz udzielone ulgi i odroczenia za 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Ciurlik
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2020-05-28 12:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-13 09:41

Dotacje oraz udzielone ulgi i odroczenia za 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Ciurlik
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-05-28 11:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-13 09:42

Dotacje oraz udzielone ulgi i odroczenia za 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Smolińska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-29 09:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-13 09:42

Dotacje oraz udzielone ulgi i odroczenia za 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Smolińska
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-05-29 11:45
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-03 10:35

Dotacje oraz udzielone ulgi i odroczenia za 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Smolińska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-05-24 08:01
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-03 10:37

Dotacje oraz udzielone ulgi i odroczenia za 2014 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Smolińska
  data wytworzenia: 2015-05-27
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2015-05-27 08:42
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-03 10:38

Dotacje oraz udzielone ulgi i odroczenia za 2013 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Smolińska
  data wytworzenia: 2014-05-26
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2014-05-27 08:45
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-03 10:39

Dotacje oraz udzielone ulgi i odroczenia za 2012 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Smolińska
  data wytworzenia: 2013-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2013-05-29 12:35

Dotacje oraz udzielone ulgi i odroczenia za 2011 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Smolińska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-04-24 11:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-03 10:43

Dotacje oraz udzielone ulgi i odroczenia za 2009 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Smolińska
 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2010-03-29 10:37
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-03 10:47

Dotacje oraz udzielone ulgi i odroczenia za 2008 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Smolińska
 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2009-04-28 14:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-30 14:49

Dotacje oraz udzielone ulgi i odroczenia za 2007 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Smolińska
 • opublikował: Smolińska Joanna
  data publikacji: 2007-06-04 15:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-30 14:48

Rozłożenie na raty zaległości czynszowych w wysokości 3.177,40 zł Pani Irenie i Andrzejowi F. - najemcom lokalu w Owińskach w następujący sposób:

- 31 rat w kwocie 100,00zł,

- 32 raty w kwocie 77,40zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.

Raty płatne będą do dziesiątego dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca 2007 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Matuszak
  data wytworzenia: 2007-07-05
 • opublikował: Smolińska Joanna
  data publikacji: 2007-07-05 11:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-16 10:20

 Wykaz dotyczący umorzeń, odroczeń lub rozkładania na raty w 2006 roku opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu

I.  Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (zadania z zakresu administracji rządowej)  - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami - na rzecz:

 1. MAXER S.A. w upadłości
 2. AGROMA S.A.
 3. Emilii i Kazimierza M.
 4. Anny i Piotra S.
 5. Ireny B.

II.   Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu  Państwa (zadania z zakresu administracji rządowej) - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami - na rzecz:

 1. Renaty G.                     

III.    Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego (zadania własne) na łączną kwotę 62.769 zł na rzecz następujących podmiotów:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach                              - 47 580 zł
 2. Powiatowy Urząd Pracy                                                    - 8 342 zł
 3. Wielospecjalistyczny Szpital - Puszczykowo - S.P.Z.O.Z.     - 6 847 zł.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Smolińska
  data wytworzenia: 2007-06-04
 • opublikował: Smolińska Joanna
  data publikacji: 2007-06-04 14:06
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-05 15:41

 


 Wykaz dotyczący umorzeń, odroczeń lub rozkładania na raty w 2005 roku opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu

I. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (zadania z zakresu administracji rządowej) - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami - na rzecz następujących podmiotów:

 1. WITAR S.A.
 2. AGROMA S.A.
 3. SG sp. z o.o.
 4. Zakład Ceramiki Budowlanej s.c. Tadeusz, Dariusz, Tomasz Nadolni "Cegielnia Iwno"
 5. Gościniec "Rzepicha" Bronisław Wiórka, Mieczysława Wiórka, Robert Wiórka Stacja - Gościniec "Rzepicha".

II. Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego (zadania własne) na łączną kwotę 62 769 zł na rzecz następujących podmiotów:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach             - 47 580 zł
 2. Powiatowy Urząd Pracy                                  -   8 342 zł
 3. S.P. Z.O.Z. Szpital w Puszczykowie                 -   6 847 zł
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Smolińska
  data wytworzenia: 2006-07-13
 • opublikował: Smolińska Joanna
  data publikacji: 2006-07-13 11:03
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-05 15:43

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2005 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Smolińska
 • opublikował: Smolińska Joanna
  data publikacji: 2006-07-13 10:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-30 15:06

Dotacje udzielone w 2005 roku z powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Smolińska
 • opublikował: Smolińska Joanna
  data publikacji: 2006-07-13 10:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-30 15:07

drukuj całą stronę

Banery