BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Poradnik dla osób ubiegających się o pracę w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób, które chciałyby uczestniczyć w naborach na wolne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przygotowaliśmy kilka porad ułatwiających prawidłowe złożenie dokumentów aplikacyjnych.
Tutaj znajduje się treść poradnika...

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2009-03-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-04-20 15:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-27 14:23

Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych

 


 

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderogo Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska
(treść ogłoszenia ...)


- Załącznik - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH -

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-06-03 10:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-16 10:01

Oferty pracy w Starostwie - rok 2020

Oferowane
stanowisko
Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Informacja dla kandydatów

Wyniki

Stanowisko: podinspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Nieruchomości, Referat ds. Zwrotów

17.09.2020

28.09.2020    

Stanowisko: podinspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Geolog powiatowy

17.09.2020

16.10.2020    

Stanowisko: podinspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

20.08.2020

31.08.2020 Informacja
 

Stanowisko: podinspektor

Komórka organizacyjna: Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Referat Administracyjny

12.08.2020

24.08.2020 Informacja  

Stanowisko: podinspektor

Komórka organizacyjna:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. gospodarki odpadami i środowiska

30.07.2020

28.08.2020 Informacja
 

Stanowisko - podinspektor

Komórka organizacyjna - Wydział Powiatowy Konserwator Zabytków

23.07.2020

3.08.2020 Informacja
Wyniki

Stanowisko - młodszy referent

Komórka organizacyjna -
Referat ds. rejestracji pojazdów, Wydział Komunikacji i Transportu, filia w Swarzędzu

17.07.2020

27.07.2020  Informacja  Wyniki

Stanowisko - podinspektor

Komórka organizacyjna
- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. przyrody i leśnictwa

17.06.2020

29.06.2020 Informacja Wyniki

Stanowisko - młodszy referent

Komórka organizacyjna - Wydział Organizacyjny, Referat Kancelaria Ogólna

9.06.2020

19.06.2020 Informacja Wyniki

Stanowisko - inspektor

Komórka organizacyjna - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. gospodarki odpadami i środowiska

8.06.2020

18.06.2020 Informacja Wyniki

Stanowisko - podinspektor

Komórka organizacyjna -
Wydział Organizacyjny

8.06.2020 18.06.2020 Informacja Wyniki
Stanowisko - podinspektor

Komórka organizacyjna - Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
10.03.2020 20.03.2020 Informacja Wyniki
Stanowisko - podinspektor

Komórka organizacyjna - Wydział Budżetu
10.03.2020 20.03.2020 Informacja Wyniki
Stanowisko - młodszy referent

Komórka organizacyjna - Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. Rejestracji pojazdów, Filia w Stęszewie
10.03.2020 20.03.2020 Informacja Wyniki
Stanowisko - młodszy referent

Komórka organizacyjna - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
7.02.2020 17.02.2020 Informacja Wyniki
Stanowisko - podinspektor

Komórka organizacyjna - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
7.02.2020 17.02.2020 Informacja Wyniki
Stanowisko - starszy inspektor

Komórka organizacyjna - Samodzielne stanowisko ds. transportu publicznego
28.01.2020 7.02.2020 informacja Wyniki

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2020-09-17
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-01-21 12:02
 • zmodyfikował: Agata Poprawa
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-17 12:49

 Informacja na temat zasad przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
 
Treść Zarządzenia Nr 81/2009

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  data wytworzenia: 2008-01-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-01-30 09:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-27 14:25

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W Wydziale Kadr i Płac

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

 • Kodeks pracy,
 • Ustawa o pracownikach samorządowych

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                     d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-24 14:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-24 14:43

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1008353
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-09-17 12:49
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15