BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Informacje  dla osób ubiegających się o pracę w Starostwie Powiatowym w Poznaniu


Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) wprowadziła obowiązek przeprowadzania otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzędnicze w celu zapewnienia profesjonalizacji kadr urzędniczych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób, które chciałyby uczestniczyć w naborach na wolne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przygotowaliśmy kilka porad ułatwiających prawidłowe złożenie dokumentów aplikacyjnych:

 1. Dokumenty aplikacyjne składa się we wskazanym w ofercie terminie, na ściśle określone stanowisko (z powołaniem nr oferty pracy), w Kancelarii Ogólnej Starostwa (pok. 002) lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań. Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).
 2. Aplikacje muszą zawierać bezwzględnie wszystkie wymagane w ofercie pracy dokumenty i oświadczenia.
 3. Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane (brak podpisu powoduje odrzucenie aplikacji przy weryfikacji dokumentów).
 4. Nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, tylko oświadczenia osoby ubiegającej się o wolne stanowisko.
 5. O ile w ogłoszeniu nie jest zawarte inaczej, wymogiem obowiązkowym jest posiadanie obywatelstwa polskiego. Fakt ten należy potwierdzić składając oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 6. Przykładowe oświadczenie:

  „Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych i nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego ani umyślne przestępstwa skarbowe.”
 7. Po upływie terminu do składania dokumentów osoby spełniające wymagania formalne i zakwalifikowane do dalszego etapu zostaną poinformowane o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub drogą mailową.   
 8. Przez wymóg stażu pracy należy rozumieć zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Nie zalicza się tu umów zlecenia, umów o dzieło, wolontariatu i praktyk zawodowych.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2018-06-07
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2009-09-10 11:44
 • zmodyfikował: Katarzyna Kowalewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-19 12:50

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 21733
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-01-19 12:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-06-24 14:59