BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Informacje  dla osób ubiegających się o pracę w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu 

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) wprowadziła obowiązek przeprowadzania otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzędnicze w celu zapewnienia profesjonalizacji kadr urzędniczych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób, które chciałyby uczestniczyć w naborach na wolne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przygotowaliśmy kilka porad ułatwiających prawidłowe złożenie dokumentów aplikacyjnych:

 1. Dokumenty aplikacyjne składa się we wskazanym w ofercie terminie, na ściśle określone stanowisko (z powołaniem nr oferty pracy), w Kancelarii Ogólnej Starostwa (pok. 002) lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
   
 2. Aplikacje muszą zawierać bezwzględnie wszystkie wymagane w ofercie pracy dokumenty i oświadczenia.
   
 3. Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane (brak podpisu powoduje odrzucenie aplikacji przy weryfikacji dokumentów).
   
 4. Nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, tylko oświadczenia osoby ubiegającej się o wolne stanowisko.
   
 5. O ile w ogłoszeniu nie jest zawarte inaczej, wymogiem obowiązkowym jest posiadanie obywatelstwa polskiego. Fakt ten należy potwierdzić składając oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
   
 6. Przykładowe oświadczenie:

  „Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych i nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego ani umyślne przestępstwa skarbowe.”
   
 7. Po upływie terminu do składania dokumentów osoby spełniające wymagania formalne i zakwalifikowane do dalszego etapu zostaną poinformowane o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub drogą mailową.                                                                                                                             
 8. Przez wymóg stażu pracy należy rozumieć zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Nie zalicza się tu umów zlecenia, umów o dzieło, wolontariatu i praktyk zawodowych..

 

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2018-06-07
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2009-09-10 11:44
 • zmodyfikował: Agata Poprawa
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-07 10:41

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 16949
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-06-07 10:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2018-12-19 15:14