BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18
60 – 509 POZNAŃ
 
 
Oferta: WK. 1110-29/09 z dnia 8 października 2009r.
 
STANOWISKO: INFORMATYK
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ INFORMATYKI
 
 
 
OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:
1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
1) Nadzór nad funkcjonowaniem systemów i sieci teleinformatycznych;
2) Obsługa help-desk;
3) Konfiguracja stacji, drukarek sieciowych, urządzeń wielofunkcyjnych;
4) Prowadzenie bieżącej kontroli zgodności funkcjonowania sieci i systemu teleinformatycznego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz nadzoru nad przestrzeganiem procedur bezpiecznej eksploatacji;
5) Udział w pracach organizacyjnych urzędu przy wdrażaniu systemów i nadzór nad istniejącymi.
2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Informatyki.
3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:
 1. Wykształcenie wyższe kierunki: informatyka, telekomunikacja lub pokrewne lub wykształcenie średnie, w tym przypadku wymagany dodatkowo minimum trzyletni staż pracy na podobnym stanowisku;
 2. Bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Windows XP/2000, Windows 2003/2008 Server;
 3. Dobra znajomość zagadnień licencjonowania oprogramowania;
 4. Dobra znajomość następujących narzędzi: ping, tracert, arp, router, nslookup, telnet, net use;
 5. Podstawowa znajomość zagadnień sieciowych (model TCP IP, Routing, NAT/PAT, Firewall);
 6. Podstawowa znajomość działania usług: DNS, DHCP;
 7. Podstawowa znajomość systemu operacyjnego LINUX;
 8. Podstawowa znajomość działania baz danych;
 9. Podstawowa wiedza dot. protokołów: http, smtp, pop3, imap, ftp, icmp, ssh, arp;
 10. Podstawowa wiedza z zakresu konfigurowania drukarek sieciowych;
 11. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 12. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 13. Nieposzlakowana opinia.
 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:
 1. Umiejętność analitycznego myślenia, kojarzenia faktów i zdarzeń;
 2. Umiejętność tworzenia dokumentacji projektowej (instrukcje, raporty, protokoły, definiowanie nowych   funkcjonalności, dostosowywanie zarządzeń do wdrażanych systemów i aplikacji);
 3. Bardzo dobra umiejętność organizacji pracy;
 4. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej napisanej w języku angielskim;
 5. Umiejętność szkolenia i przekazywania wiedzy;
 6. Praktyka lub staż na podobnym stanowisku.
 
 WYMAGANE DOKUMENTY:
1. CV,
2. List motywacyjny,
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe
4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań
 
Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 19.10.2009 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2009-10-08 14:28

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1434
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-11-02 15:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 12:49