BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18
60 – 509 POZNAŃ
 
 
Oferta: WK. 1110-31/09 z dnia 2 listopada 2009 r.
 
STANOWISKO: PODINSPEKTOR, STANOWISKO DS. TURYSTYKI
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ PROMOCJI
 
OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:
1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
1) Realizacja zadań określonych w Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) Organizacja imprez turystycznych o zasięgu powiatowym;
3) Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami w zakresie promocji i rozwoju turystyki;
4) Tworzenie i aktualizacja materiałów promocyjnych powiatu poznańskiego;
5) Prowadzenie kalendarza imprez turystycznych powiatu poznańskiego;
6) Przygotowywanie i redagowanie tekstów;
7) Promocja atrakcji turystycznych i przyrodniczych powiatu poznańskiego.
2.  Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Promocji.
3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:
1.Wykształcenie wyższe;
2. Znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3. Umiejętność organizacji imprez promocyjnych;
4. Kreatywność;
5. Komunikatywność;
6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) i urządzeń biurowych;
7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9. Nieposzlakowana opinia.
 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:
1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (turystyka, kultura, kultura fizyczna);
2. Mile widziana znajomość języka angielskiego;
3. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. CV;
2. List motywacyjny;
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań
 
Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 12.11.2009r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Violetta Wesołek
    data wytworzenia: 2009-11-02
  • opublikował: Katarzyna Kowalewska
    data publikacji: 2009-11-02 14:09
  • zmodyfikował: Katarzyna Kowalewska
    ostatnia modyfikacja: 2009-11-02 14:42

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2368
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-11-02 15:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-28 16:46