BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18
60 – 509 POZNAŃ
 
 
Oferta: WK. 1110-33/09 z dnia 5 listopada 2009r.
 
STANOWISKO: MŁODSZY REFERENT
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, REFERAT KANCELARIA OGÓLNA
 
OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:
1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
1) Wykonywanie czynności kancelaryjnych określonych w instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu;
2) Obsługa systemu elektronicznego obiegu dokumentów.
2. Zależność służbowa: Kierownik Referatu Kancelaria Ogólna.
3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:
 1. Wykształcenie minimum średnie ogólnokształcące, mile widziane wyższe o profilu administracyjnym;
 2. Dobra znajomość instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu;
 3. Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office);
 4. Znajomość systemów elektronicznego obiegu dokumentów;
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Nieposzlakowana opinia.
 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:
 1. Odporność na stres i pracę pod presją czasu;
 2. Umiejętność pracy w zespole;
 3. Wysoka kultura osobista.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. CV,
2. List motywacyjny,
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań
 
Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 16.11.2009 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2009-11-05
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2009-11-05 14:50

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3786
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-11-05 14:54
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-27 15:08