BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

 UL. JACKOWSKIEGO 18

 60 – 509 POZNAŃ

 

 

 Oferta: WK. 1110-34/09 z dnia 4 stycznia 2010 r.

 

STANOWISKO: MŁODSZY REFERENT

 KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU, REFERAT DS.   WYDAWANIA UPRAWNIEŃ DO KIEROWNIA POJAZDAMI

 

  

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1) Przyjmowanie wniosków o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami;

 2) Przygotowywanie decyzji w sprawach uprawnień do kierowania pojazdami;

 3) Udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw i procedurach stosowanych w Referacie ds. Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami.

 2.  Zależność służbowa: Kierownik Referatu ds. Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami.

 3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Bezpośredni kontakt z klientem.

 4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe o profilu administracyjnym;

 2. Znajomość przepisów z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym;

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. Nieposzlakowana opinia.

  

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1.  Biegła znajomość obsługi komputera;

 2.  Wysoka kultura osobista;

 3.  Umiejętność pracy w zespole;

 4.  Odporność na stres;

 5.  Komunikatywność;

 6.  Znajomość języka obcego.

 

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;

 2. List motywacyjny;

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

 5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

 ul. Jackowskiego 18,

 60-509 Poznań

 

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 14.01.2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  • opublikował: Katarzyna Kowalewska
    data publikacji: 2010-01-04 15:21
  • zmodyfikował: Katarzyna Kowalewska
    ostatnia modyfikacja: 2010-01-04 15:26

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3678
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-01-06 14:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15