BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18
60 – 509 POZNAŃ

Oferta: WK. 1110-4/10 z dnia 29 stycznia 2010 r.

STANOWISKO: SPECJALISTA/INSPEKTOR ds. bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Obsługa administracyjna Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;

2) Organizacja pracy Zespołu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3) Zbieranie informacji o przestępstwach i trendach kryminalnych oraz o działaniach profilaktycznych i ich efektach;

4) Planowanie i realizacja programów prewencyjnych, w szczególności aktualizacja i realizacja zadań wynikających z Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli;

5) Organizacja spotkań i szkoleń poświęconych bezpieczeństwu ruchu drogowego;

6) Współpraca w zakresie działalności prewencyjnej policji i innych agend do zapobiegania przestępczości i zapewnienia porządku publicznego;

7) Aktywizowanie społeczności lokalnych w działalności prewencyjnej poprzez informowanie                         o potrzebie i sposobach działania;

8) Współpraca z mediami w zakresie popularyzacji podejmowanych działań  prewencyjnych;

9) Udział w opiniowaniu wniosków dotyczących organizacji imprez masowych.

2.  Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału, bezpośredni nadzór merytoryczny-Zastępca Dyrektora Wydziału.
3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Bezpośredni kontakt z klientem.
4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,                            60-509 Poznań.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

1. Wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane prawo, administracja, inżynieria drogowa);
2. Minimum trzyletni staż zawodowy na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego lub realizacją programów prewencyjnych;
3. Poświadczenie bezpieczeństwa do dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”;
4. Uprawnienia instruktora nauki jazdy lub techniki jazdy;
5. Prawo jazdy kat. B;
6. Umiejętność obsługi komputera;
7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

1. Prawo jazdy, kat. A, C, D;
2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i kursów;
3.  Kurs ratowników drogowych;
4. Kurs wychowawców dzieci i młodzieży.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;
2. List motywacyjny;
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż zawodowy;
4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 8.02.2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  • opublikował: Katarzyna Kowalewska
    data publikacji: 2010-01-29 14:55
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2010-02-23 10:18

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1977
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-02-23 10:18
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15