BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18
60 – 509 POZNAŃ

Oferta: WK. 1110-9/10 z dnia 8 lutego 2010 r.

STANOWISKO: INSPEKTOR ds. wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ TWORZENIA I REALIZACJI PROJEKTÓW      

 OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

  1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1)       udział w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla zadań, które mają być realizowane ze środków zewnętrznych, w tym gównie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (w tym m.in.: wniosków aplikacyjnych i innych wymaganych załączników);

2)       nadzorowanie, rozliczanie i koordynowanie – w aspekcie finansowym i ekonomicznym – realizowanych projektów – POKL;

3)       obsługa procesu wdrożeniowego (monitoring, kontrola, sprawozdawczość, przygotowanie wniosków o płatność i okresowych sprawozdań finansowych)  - POKL;

4)       montaż finansowy planowanych inwestycji  - POKL.

2.  Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Tworzenia i Realizowania Projektów;
3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.
4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,                            60-509 Poznań.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

1. Wykształcenie wyższe humanistyczne;
2. Minimum 3 lata stażu pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowisku związanym z wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego;
3. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
4. Umiejętność redagowania pism i korespondencji urzędowej;
5. Znajomość cyklu inwestycyjnego Unii Europejskiej;
6. Umiejętność obsługi komputera-pakiet MS Office;
7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE DODATKOWE: znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;
2. List motywacyjny;
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagane doświadczenie zawodowe;
4. Kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe z zakresu przygotowania i realizacji projektów z EFS oraz znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych np. zaświadczenia z odbytych szkoleń.
5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 18.02.2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  • opublikował: Katarzyna Kowalewska
    data publikacji: 2010-02-08 14:17
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2010-02-17 10:36

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2078
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-02-17 10:36
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15