BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18
60 – 509 POZNAŃ

Oferta: WK. 1110-13/10 z dnia 24 lutego 2010r.

2 STANOWISKA: Inspektor ds. rozliczeń inwestycji i remontów

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ Inwestycji i Remontów

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Obsługa formalno-prawna prowadzonych inwestycji;

2) Przygotowywanie materiałów do przetargów, zgodnie z ustawą o zamówieniach  publicznych;

3) Bieżące rozliczenia inwestycji i remontów;

4) Współpraca z innymi wydziałami starostwa przy pozyskiwaniu i rozliczaniu środków zewnętrznych.

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Wyjazdy służbowe na terenie powiatu poznańskiego. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie wyższe budowlane;
 2. Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w branży ogólnobudowlanej;
 3. Znajomość ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych;
 4. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i rozporządzeń wykonawczych- w zakresie dotyczącym robót budowlanych;
 5. Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem Worda                 i Excela);
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Nieposzlakowana opinia. 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Praktyka (staż) w przedsiębiorstwach budowlanych, w działach przygotowania produkcji;
 2. Prawo jazdy kat. B;
 3. Umiejętność kosztorysowania w programie Norma;

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV,

2. List motywacyjny,

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i wykształcenie;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

 

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 08.03.2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2010-02-24 13:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-03 11:28

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2209
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-03-03 11:28
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15