BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18
60 – 509 POZNAŃ

 Oferta: WK. 1110-12/10 z dnia 15 lutego 2010 r.

 STANOWISKO: INSPEKTOR ds. obsługi sekretariatu Zarządu Powiatu w Poznaniu
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ GABINET STAROSTY

 OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Bieżąca obsługa sekretariatu Zarządu Powiatu;
2) Prowadzenie bieżącej i okolicznościowej korespondencji Starosty i Zarządu Powiatu;
3) Prowadzenie książki kontroli.

2.  Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Gabinet Starosty.
3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

1.Wykształcenie wyższe, kierunki humanistyczne;
2. Minimum trzyletni staż pracy;
3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera-pakiet MS Office;
4. Posługiwanie się bezbłędną polszczyzną;
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą;
 2. Doświadczenie w obsłudze sekretariatu, pracy asystenckiej;
 3. umiejętność pracy pod presją czasu;
 4. Komunikatywność, kreatywność;
 5. Dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;
2. List motywacyjny;
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

 Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 25.02.2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2010-02-15 15:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-15 16:31

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2741
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-02-15 16:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-17 14:14