BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18
60 – 509 POZNAŃ

 Oferta: WK. 1110-15/10 z dnia 19 marca 2010 r.

 

STANOWISKO: PODINSPEKTOR ds. zarządzania nieruchomościami

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości, naliczanie najemcom opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

2) wystawianie faktur najemcom z tytułu czynszu i refakturowanie faktur za media na najemców,

3) prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,

4) zlecanie osobom trzecim wykonanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości,

5) obsługa nieruchomości w zakresie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,

6) sporządzanie umów o dostawy, roboty bądź usługi, związane z realizacją zadań wymienionych wyżej,

7) usuwanie awarii i ich skutków nieruchomości,

8) przekazywanie do windykacji płatności od najemców zalegających z opłatami na drodze postępowania sądowego,

9) przygotowywanie planów i sprawozdań z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w dziale 700, rozdziale 70005.

2.  Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8,                            60-823 Poznań.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

1. Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomia, administracja;

2. Znajomość przepisów prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami;

3. Obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem Word-a i Excel-a

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku;
 2. Doświadczenie w pracy w administracji samorządowej;
 3. Umiejętność pracy w zespole;
 4. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
 5. Wysoka kultura osobista;
 6. Odporność na stres;
 7. Umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 8. Umiejętność redagowania pism i korespondencji urzędowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 29.03.2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2010-03-19 14:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-30 12:07

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2267
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-03-30 12:07
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-08-05 14:10