BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 1110-14/10 z dnia 9 marca 2010 r.

 

STANOWISKO: STARSZY INFORMATYK

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ INFORMATYKI

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Obsługa help-desk;

2) Konfiguracja stacji roboczych, drukarek sieciowych, urządzeń wielofunkcyjnych;

3) Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania;

4) Wdrażanie i testowanie nowych aplikacji;

5) Przygotowywanie sprzętu teleinformatycznego do utylizacji i bieżący udział w pracy Wydziału.

2.  Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Informatyki.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,                            60-509 Poznań.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

1. Wykształcenie wyższe (kierunki: informatyka, telekomunikacja);

2. Minimum trzy lata pracy na podobnym stanowisku;

3. Bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Windows XP/2000, Windows 2003/2008 Server;

4. Dobra znajomość zagadnień sieciowych (model TCP IP, Routing, NAT/PAT, Firewall);

5. Dobra znajomość następujących narzędzi: ping, tracert, arp, router, nslookup, telnet, net use;

6. Dobra znajomość zagadnień konfigurowania  drukarek sieciowych;

7. Dobra znajomość zagadnień licencjonowania oprogramowania;

8. Podstawowa znajomość działania usług: DNS, DHCP;

9. Podstawowa znajomość systemu operacyjnego LINUX;

10. Podstawowa znajomość działania baz danych;

11. Podstawowa wiedza dotycząca protokołów: http, smtp, pop3, imap, ftp, icmp, ssh, arp;

12. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

13. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

14. Nieposzlakowana opinia.

 

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

  1. Umiejętność analitycznego myślenia, kojarzenia faktów i zdarzeń;

  2. Pracowitość i zaangażowanie;

  3. Umiejętność tworzenia dokumentacji projektowej (instrukcje, raporty, protokoły, definiowanie nowych funkcjonalności);

  4. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej napisanej w języku angielskim;

  5. Bardzo dobra umiejętność organizacji pracy;

  6. Umiejętność szkolenia i przekazywania wiedzy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż zawodowy;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 22.03.2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 

 

  • opublikował: Bernard Raczkowski
    data publikacji: 2010-03-09 14:10

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1460
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-03-16 10:36
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15