BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18
60 – 509 POZNAŃ

Oferta: WK. 1110-16/10 z dnia 19 marca 2010 r.

 

STANOWISKO: INSPEKTOR ds. zarządzania nieruchomościami

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) ewidencjonowanie nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa,

2) sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,

3) przygotowywanie rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,

4) zbywanie w drodze przetargowej i bezprzetargowej oraz odpłatne udostępnienie (najem, dzierżawa, użytkowanie) osobom trzecim nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz powiatu poznańskiego,

5) sporządzanie umów o dostawy, roboty bądź usługi, związane z zarządzaniem nieruchomościami,

6) dokonywanie innych czynności związanych z obrotem oraz zarządzaniem nieruchomościami.

2.  Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8,                    60-823 Poznań.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

1. Wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne;

2. Dobra znajomość przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami             (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.) w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu;

3. Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarki nieruchomościami;

4. Obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem Word-a i Excel-a

5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Preferowane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej;
 2. Umiejętność pracy w zespole;
 3. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
 4. Wysoka kultura osobista;
 5. Odporność na stres;
 6. Umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 7. Umiejętność redagowania pism i korespondencji urzędowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 29.03.2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Raczkowski Bernard
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2010-03-19 14:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-30 12:00

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2319
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-03-30 12:01
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-25 12:00