BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18
60 – 509 POZNAŃ

Oferta: WK. 1110-17/10 z dnia 1 kwietnia 2010 r.

STANOWISKO: MŁODSZY REFERENT

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Przyjmowanie wniosków w zakresie rejestracji pojazdu, czasowej rejestracji pojazdu, wyrejestrowania pojazdu, zgłoszeń sprzedaży pojazdu, zawiadomień o zmianach w dowodzie rejestracyjnym;

2) Wydawanie decyzji administracyjnych;

3) Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów;

4) Udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw i procedurach stosowanych w Referacie  ds. Rejestracji Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu.

2.  Zależność służbowa: Kierownik Referatu ds. Rejestracji Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Bezpośredni kontakt z klientem.

4. Miejsce wykonywania pracy: filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie, ul. Poznańska 11.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

1. Wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie wyższe, ze wskazaniem na profil administracyjny;

2. Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym;

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

1.       Biegła znajomość obsługi komputera;

2.       Wysoka kultura osobista;

3.       Umiejętność pracy w zespole;

4.       Odporność na stres;

5.       Komunikatywność;

6.       Znajomość języka obcego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 12.04.2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  • opublikował: Katarzyna Kowalewska
    data publikacji: 2010-04-01 10:48
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-02 12:09

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3174
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-02 12:09
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15