BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18
60 – 509 POZNAŃ

 Oferta: WK. 1110-19/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r.

STANOWISKO: PODINSPEKTOR ds. promocji szkół

     KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ EDUKACJI     

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

  1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1)       promocja szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat poznański;

2)       współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami przy naborze uczniów do szkół;

3)       inicjowanie, opracowywanie, aktualizacja i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych o szkołach;

4)       organizacja imprez, konferencji, wystaw, targów o charakterze promocyjnym dotyczących szkół prowadzonych przez powiat poznański;

5)       kreowanie wizerunku szkół prowadzonych przez powiat poznański;

6)       przygotowywanie i redagowanie tekstów, sporządzanie prezentacji, opracowań, analiz;

7)       współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami w zakresie promocji szkół;

8)       nadzór nad stronami internetowymi powiatu poznańskiego w zakresie dotyczącym Wydziału Edukacji oraz stronami szkół.

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Edukacji;
3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.
4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

1. Wykształcenie wyższe (marketing, promocja, public relations, socjologia, pedagogika);
2. Znajomość ustaw: o samorządzie powiatowym, o systemie oświaty, Prawo zamówień publicznych, Prawo prasowe;
3. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) i urządzeń biurowych;
4. Umiejętność organizacji imprez, konferencji, wystaw, targów;
5. Umiejętność przygotowania, redagowania tekstów, sporządzania prezentacji opracowań i analiz;
6. Umiejętność obsługi stron internetowych;
7. Umiejętność analitycznego myślenia;
8. Komunikatywność;
9. Kreatywność;
10. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
11. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
12. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
2. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;
3. Prawo jazdy kategorii B;
4. Znajomość graficznych programów komputerowych typu: CorelDRAW, Photoshop;

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;
2. List motywacyjny;
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 30.04.2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  • opublikował: Bernard Raczkowski
    data publikacji: 2010-04-20 14:00
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-20 14:59

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2485
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-20 14:59
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15