BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18
60 – 509 POZNAŃ

Oferta: WK. 1110-20/10 z dnia 10 maja 2010 r.

 STANOWISKO: INSPEKTOR

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH             

 OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

2) prowadzenie kompleksowej dokumentacji dotyczącej udzielanych zamówień publicznych;

3) przygotowywanie projektów umów dotyczących realizacji zamówień publicznych;

4) prowadzenie rejestru umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania;

5) prowadzenie rejestru postępowań;

6) zamieszczanie ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach w internecie (BIP), na stronie UZP oraz UOPWE.

2.  Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Biuro Zamówień Publicznych.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,                            60-509 Poznań.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

1. Wykształcenie wyższe: administracyjne, prawnicze, ekonomiczne.

2. Minimum trzyletni staż pracy.

3. Doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, potwierdzone np.: opiniami, referencjami, zakresem czynności.

4. Umiejętność organizacji pracy.

5. Znajomość obsługi komputera.

6. Wysoka kultura osobista.

7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy oraz doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 20.05.2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  • opublikował: Katarzyna Kowalewska
    data publikacji: 2010-05-10 12:59
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-13 10:01

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2506
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-13 10:02
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-06-24 14:59