BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18
60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 1110-23/10 z dnia 2 czerwca 2010 r. 

 

STANOWISKO: LEKARZ-INTERNISTA-CZŁONEK POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

  1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1)       Analiza dokumentów medycznych;

2)       Badanie przedmiotowe;

3)       Przewodniczenie składom orzeczniczym i wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności                         i stopniu niepełnosprawności;

4)       Konsultacje medyczne;

5)       Przewodniczenie składom rozpatrującym sprawy odwoławcze;

6)       Obsługa komputera.

2.  Zależność służbowa: Dyrektor Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,                            60-509 Poznań.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

1. Prawo wykonywania zawodu lekarza;

2. Specjalizacja co najmniej pierwszego stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;

3. Co najmniej dwuletni staż pracy;

4. Umiejętność obsługi komputera;

5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 7. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE DODATKOWE: zaświadczenie uprawniające do orzekania o stopniu niepełnosprawności.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 14.06.2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  • opublikował: Bernard Raczkowski
    data publikacji: 2010-06-02 11:04
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2010-06-07 12:22

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1349
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-06-07 12:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-19 15:07