BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 1110-27/10 z dnia 30 lipca 2010 r.

 

STANOWISKO: PODINSPEKTOR ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1)       Powadzenie spraw z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Poznańskiego;

2)       pozyskiwanie, gromadzenie i opracowanie niezbędnych dokumentów w prowadzonych postępowaniach wieczystoksięgowych,

3)       badanie ksiąg wieczystych i  praca na dokumentach geodezyjnych (mapy , matrykuły, wypisy i wyrysy wyciągi z wykazu zmian gruntowych, księgi parcel)

4)       zakładanie ksiąg wieczystych, wydawanie zaświadczeń

5)       udzielanie informacji mieszkańcom powiatu o potrzebie sprawdzania ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,

6)       opracowywanie miesięcznych sprawozdań.

 

2.  Zależność służbowa: Zastępca Dyrektora Wydziału Nieruchomości

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

1. Wykształcenie wyższe;

2. Znajomość przepisów ustaw: ustawa o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego(Dz.U. nr 191 poz 1365 z dn. 18 X 2007 ze zm.), ustawa o księgach wieczystych i hipotece ( Dz.U. nr 19 poz 147 z 1982 r ze zm.), ustawa kodeks cywilny w zakresie prawa rzeczowego, kodeks postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących wydawania zaświadczeń (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), ustawa przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz.U nr 133 z 1998r poz.872 ze zm.) oraz ustawa przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 32 z 1990r poz.191 ze zm.);

3. Umiejętność obsługi komputera, bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel;

4. Komunikatywność

5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7. Nieposzlakowana opinia.

 

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej minimum 1 rok;
 2. Umiejętność badania ksiąg wieczystych;
 3. Studia podyplomowe z zakresu gospodarki nieruchomościami.

   

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

 

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 09.08.2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Raczkowski Bernard
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2010-07-30 08:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-11 15:07

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2619
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-11 15:07
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-23 15:16