BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18
60 – 509 POZNAŃ

 Oferta: WK. 1110-24/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

STANOWISKO: PODINSPEKTOR ds. obsługi Zarządu Powiatu w Poznaniu

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ GABINET STAROSTY

 
OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Prowadzenie bieżącej i okolicznościowej korespondencji Starosty i Zarządu Powiatu;

2) Przygotowywanie spotkań z udziałem Starosty i Zarządu Powiatu;

3) Organizacja wizyt osobistości życia publicznego wraz z obsługą protokolarną tych wizyt;

4) Bieżące analizowanie informacji w środkach masowego przekazu, związanych z pracą samorządu powiatowego;

5) Współpraca ze środkami masowego przekazu;

6) Obsługa fotograficzna spotkań Starosty i Członków Zarządu;

7) Prowadzenie archiwum fotograficznego;

8) Organizowanie konferencji prasowych i spotkań środowiskowych.

2.  Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Gabinet Starosty.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

1.Wykształcenie wyższe, kierunki humanistyczne;

2. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera-pakiet MS Office;

3. Posługiwanie się bezbłędną polszczyzną w mowie i piśmie;

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. Nieposzlakowana opinia.

 WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą;
 2. Zdolności organizacyjne, operatywność;
 3. Umiejętność pracy pod presją czasu;
 4. Komunikatywność, kreatywność.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

 

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 9.07.2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2010-06-29 14:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-30 09:20

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3505
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-06-30 09:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15