BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 1110-26/10 z dnia 30 lipca 2010 r.

 

STANOWISKO: PODINSPEKTOR ds. zwrotów nieruchomości

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

 

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1)     Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, a w szczególności wyczerpujące zbieranie materiału dowodowego;

2)   Przeprowadzanie rozpraw administracyjnych;

3)   Przeprowadzanie oględzin nieruchomości;

4)   Przesłuchiwanie świadków w toku postępowania administracyjnego;

5)   Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych.

 

2.  Zależność służbowa: Zastępca Dyrektora Wydziału Nieruchomości

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

1. Wykształcenie wyższe;

2. Znajomość przepisów ustaw: ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ogólnych oraz działu III, rozdziału 6 dot. zwrotów

Nieruchomości (Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.);

3. Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących wydawania decyzji administracyjnych (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.);
4. Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office);

5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7. Nieposzlakowana opinia.

 

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

1.  Umiejętność badania ksiąg wieczystych;

2.  Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub min. półroczny staż absolwencki  w administracji publicznej.

3. Komunikatywność

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

 

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 09.08.2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
    data wytworzenia: 2010.07.30
  • opublikował: Bernard Raczkowski
    data publikacji: 2010-07-30 08:25
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-10 12:17

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 1686 ostatnia aktualizacja tej strony 2010-08-10 12:17 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-11-17 14:35
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.