BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 1110-29/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r.

 

STANOWISKO: MŁODSZY REFERENT

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ ADMINISTRACJI  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Pieczętowanie dokumentacji;

2) Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;

3) Wydawanie zaświadczeń;

4) Segregowanie zwrotek;

5) Wykonywanie prac administracyjnych.

2.  Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

1.Wykształcenie minimum średnie, preferowany profil związany z budownictwem;

2. Podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego;

3. Orientacja w pracy biurowej i administracji;;

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. Nieposzlakowana opinia.

 

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

1. Biegła umiejętność obsługi komputera;

2. Wysoka kultura osobista;

3. Komunikatywność;

4. Umiejętność pracy w zespole.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

 

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 26.08.2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  • opublikował: Bernard Raczkowski
    data publikacji: 2010-08-16 11:10
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-18 11:01

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4049
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-18 11:01
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 12:49