BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18
60 – 509 POZNAŃ

Oferta: WK. 1110-30/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r.

STANOWISKO: PODINSPEKTOR

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ BIURO RADY

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Prowadzenie bieżącej i okolicznościowej korespondencji Rady Powiatu w Poznaniu;

2) Przygotowywanie oraz zbieranie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i jej Komisji;

3) Wykonywanie technicznej i administracyjnej obsługi sesji Rady i posiedzeń Komisji Rady-sporządzanie protokołów i wniosków z posiedzeń;

4) Prowadzenie rejestrów uchwał Rady oraz rejestrów postanowień, stanowisk i wniosków jej Komisji;

5) Przekazywanie Zarządowi postanowień i wniosków Komisji;

6) Prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań Radnych;

7) Prowadzenie rejestru prawa miejscowego i porozumień zawartych przez Powiat oraz wykonywanie zadań związanych z ogłaszaniem aktów normatywnych;

8) Przygotowywanie dokumentów w celu aktualizacji postanowień i informacji zamieszczanych na stronie BIP oraz www;

9) Organizowanie wyjazdowych oraz wspólnych posiedzeń Komisji Rady Powiatu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami - prowadzenie protokolarnej obsługi tych spotkań.

2.  Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Biuro Rady.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

1. Wykształcenie wyższe;

2. Znajomość ustaw: o samorządzie powiatowym, Kodeks postępowania administracyjnego, o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych;

3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera - pakiet MS Office i urządzeń biurowych;

4. Posługiwanie się bezbłędną polszczyzną w mowie i piśmie;

5. Umiejętność pisania protokołów, przygotowywania i redagowania tekstów;

6. Umiejętność organizacji spotkań;

7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub minimum półroczny staż absolwencki w administracji publicznej;

2. Zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą;

3. Zdolności organizacyjne, operatywność;

4. Umiejętność pracy w zespole;

5. Umiejętność pracy pod presją czasu;

6. Komunikatywność, kreatywność;

7. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 6.09.2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  • opublikował: Bernard Raczkowski
    data publikacji: 2010-08-27 12:38
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-30 13:25

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3573
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-30 13:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15