BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 1110-33/10 z dnia 28 października 2010 r.

 

STANOWISKO: INSPEKTOR

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ AUDYTU I KONTROLI   

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1.Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Przeprowadzanie kontroli, w szczególności kontroli finansowych.
 2. Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli.
 3. Przygotowywanie wniosków pokontrolnych.
 4. Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych.
 5. Opracowywanie planu kontroli.
 6. Sporządzanie sprawozdania z realizacji planu kontroli.
 7. Opracowywanie programów kontroli.
 8. Współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi.

2.  Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli;

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane finanse, rachunkowość, ekonomia).
 2. Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.
 3. Znajomość ustaw m.in. o: finansach publicznych, samorządzie powiatowym, systemie oświaty, Prawo zamówień publicznych,  oraz rozporządzeń wykonawczych do ustaw.
 4. Umiejętność redagowania tekstów.
 5. Zdolności analityczne.
 6. Umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office).
 7. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

9. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10. Nieposzlakowana opinia.

 

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Preferowane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.
 2. Umiejętność korzystania z przepisów prawa.
 3. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
 4. Komunikatywność.
 5. Zdolności interpersonalne.
 6. Wysoka kultura osobista.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

 

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 8.11.2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2010-10-28 12:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-02 10:37

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2481
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-11-02 10:37
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-06-02 13:33